terug

Total Optara – Lot 3A

volgend project

Afgewerkt

OPTARA Project - Lot 3A - Uitbreiding van de bestaande olieraffinaderij van Total Refinery Antwerp.

Download

Deel project

Beschrijving

Het project OPTARA (Optimalisatie Antwerpen-Rotterdam Area) had als doel de raffinaderij-installatie te vergroten en aan te passen aan de groeiende marktvraag voor olieproducten met een zeer laag zwavelgehalte. MBG heeft LOT 3A van het Optara project gebouwd. LOT 3A bestaat uit wijzigingen en nieuwe structuren op verschillende plaatsen verspreid over de raffinaderij, beter gekend als "brownfield" gebieden. Het project omvat volgende werken: - een nieuw verbindingspijrek - nieuwe stalen steunen - een nieuw analysehuis - een waterstof ontmoetingsstation - een aanpassing van een flare en cooling bassin - een luchtcompressorpakket - pompeenheden - een stoomaflaatstation - een aardgasimportstation - een gasoliemenger MBG voerde hier de civieltechnische werken uit.


Sector

Opdrachtgever

TOTAL Refinery Antwerp​

Studie & stabiliteit

WOOD (Foster Wheeler) Italiana

Bedrag der werken

€ 6.600.000

Uitvoeringstermijn

11/2014 – 07/2015

Locatie

Antwerpen

Beeldenbank

Ontdek meer projecten