Duurzaamheid

Duurzaam bouwen.
Bouwen voor de toekomst.

Met onze bouwprojecten geven we de stad, het dorp, de gemeente waarin je woont en werkt een gezicht. En meer dan dat. Het bepaalt mee de levenskwaliteit van de inwoners. Vandaag. En zeker ook morgen.

Daarom kiezen we er resoluut voor om duurzaam te bouwen. We engageren ons met concrete beloften voor de toekomstige generaties.

Minder CO2:
onze prioriteit

Broeikasgassen versnellen de klimaatopwarming. Gebouwen spelen hierin een belangrijke rol. En dit gedurende hun hele levenscyclus. Daarom neemt MBG haar verantwoordelijkheid: minder CO2 is onze prioriteit. Een uitdaging die ons scherp houdt. Ze stimuleert ons om innovatief te denken en ons te specialiseren in nieuwe niches.

Denk maar aan circulair bouwen en het omturnen van gebouwen naar nieuwe functies.

De CO2 prestatieladder:
ethische keuzes en
transparante communicatie

We lieten ons certificeren voor de CO2 prestatieladder. Dit instrument ondersteunt ons in het maken van de juiste keuzes en laat ons toe om helder te communiceren.

Minder CO2 betekent:

Minder en duurzame materialen

Minder afval

Minder water

Minder en duurzame energie

De CO2 prestatieladder evalueert
vanuit 4 invalshoeken:

Inzicht

We monitoren kwantitatief ons energie-, afval- en waterverbruik

Actieplan

Een concreet actieplan om de grootste verbruikers in het proces aan banden te leggen

Transparantie

Zowel intern als extern communiceren we ons actieplan en de beslissingen.

Houd zeker onze Greenflash in het oog.

Participatie

We delen onze kennis in werkgroepen en organisaties die de bouwsector overkoepelen. Want samen weten we meer.

Een concreet actieplan:
de grootste verbruikers in het
proces leggen we aan banden

  • Energie bezuinigen: de verwarming op kantoor enkele graden lager en buiten de werkuren afsluiten
  • 100% groene elektriciteit: zowel in de projecten als op kantoor
  • Efficiëntere torenkranen
  • Zonnepanelen op de werfketen
  • Zo veel mogelijk hybride aggregaten in plaats van vervuilende dieselgeneratoren
  • Werffietsen om korte afstanden op de werf te overbruggen
  • Elektrische auto's als het wagenpark vernieuwt
  • Check van de bandenspanning van auto's en vrachtwagens voor minder verbruik

Download Maatregelenlijst

Greenflash

Download extra nuttige info